MBS Logo.png

Zarządzanie ryzykiem w projektach budowlanych ...

Zarządzanie ryzykiem w projektach budowlanych

W raporcie opisano, jak obniżyć ryzyko odpowiedzialności cywilnej przy realizacji projektów budowlanych, spełnić wymagania określone w standardach jakości oraz uniknąć poniesienia nawet 40% dodatkowych kosztów. W przypadku około 53% wszystkich projektów budowlanych, niezależnie od gałęzi przemysłu, przewidywane koszty są przekraczane o ponad 10%. Pomimo tego, że budownictwo cechuje się stosunkowo złożonymi i dynamicznymi warunkami, tylko w nielicznych przypadkach podejmuje się zarządzanie ryzykiem.

W wyniku tego typowe dla projektów są:

  • opóźnienia sięgające 20% zaplanowanego czasu
  • wzrosty kosztów o przeszło 40% pierwotnej kwoty
  • obniżenie jakości powodujące, że ukończenie projektu jest poważnie zagrożone

Celem niniejszego raportu jest przedstawienie najważniejszych czynników wpływających na pomyślną realizację projektów budowlanych oraz prostych rozwiązań, które mogą skutecznie obniżyć ryzyko tych przedsięwzięć.


Pobierz raport teraz

Download Whitepaper now